Cookie beleid v.v. Helvoirt

De website van v.v. Helvoirt is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragsregels

v.v. Helvoirt vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens, voor en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel bij het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.


Wat zijn onze uitgangspunten?

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal. We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.

–       We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
–       We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
–       Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
–       De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
–       Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
–       Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.

Op en rond het sportcomplex:
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

–      laat geen rommel en vuil achter.
–      neem geen glas- en/ of aardewerk mee naar buiten.
–      blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
–      voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
–      we maken buiten de eigen trainingstijden en wedstrijden om geen gebruik van het sportpark en materialen.
–      Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

Wat betreft het vervoer:

–       fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.

–       voetbaltassen worden in het hiervoor bestemde rek gezet wat buiten de kantine een plaats heeft gekregen;
–       houd de toegangen tot de velden vrij in het belang van de veiligheid.

Voor iedereen: matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex

Wat verwachten wij van onze actieve leden, hij of zij:

–       is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.

–       neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
–       is bij de trainingen minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
–       is voor een wedstrijd op het afgesproken tijdstip aanwezig.
–       draagt tijdens de wedstrijden het voetbaltenue van v.v. Helvoirt, niet tijdens trainingen.
–       heeft respect voor de tegenstander, de scheidsrechter, de leider en het publiek.
–       accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.
–       de speler betaalt een eventuele door de K.N.V.B opgelegde boete zelf.
–       is zuinig op alle materialen die hij/zij mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
–       veegt vuile schoenen buiten af aan de daarvoor bestemde borstels alvorens de kleedkamer in te gaan.
–       dient na training en wedstrijd te douchen.
–       helpt mee met schoonmaken van de kleedkamer, en laat deze dus netjes achter.
–       meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
–       laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer.
–       helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.
–       Is bereid (hetzij incidenteel) mee te helpen en bij te dragen aan verenigingstaken.

Komt een speler niet naar de training of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt de trainer of begeleider in samenspraak met het bestuurd of de speler een sanctie krijgt opgelegd (bijvoorbeeld een schorsing / alternatieve straf).

De begeleider/trainer:

–       heeft een voorbeeldfunctie.
–       heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters, tegenstanders en trainers/begeleiders.
–       is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
–       ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter, als er geen gastvrouw of wedstrijdcoördinator aanwezig is.
–       ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden en materialen.
–       is verantwoordelijk voor trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pilonnen, doelen, etc.).
–       zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
–       Houdt toezicht in de kleedkamers en ziet erop dat deze netjes worden achtergelaten.
–       brengt spelers passie bij voor het spel.
–       Werkt mee aan de betrokkenheid en binding van speler(s) en ouders bij de vereniging.

Specifiek rondom sexuele intimidatie voor de begeleiders, trainers en bestuurders:

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte intimiteiten via welke communicatie dan ook.
7. De begeleider zal tijdens training(-stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
9. De begeleider zal de sporter uit persoonlijke overwegingen geen (im)materiële vergoedingen geven. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
10. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de desbetreffende persoon erop aanspreken.
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

De ouder/verzorger/supporter:

–       is een goed supporter, en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
–       blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld.
–       houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (tijdens de rustpauze is toegang tot de kleedkamer alleen toegestaan wanneer de (bege-)leiding hier uitdrukkelijk om vraagt).
–       moedigt spelers positief aan en onthoudt zich van technische en tactische aanwijzingen.
–       Is bereid (hetzij incidenteel) mee te helpen en bij te dragen aan verenigingstaken.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!